Kampus Motol 2. lékařské fakulty dostává jasné obrysy

Kampus Motol 2. lékařské fakulty dostává jasné obrysy

Info

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., proděkan pro rozvoj a přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Fotografie: Michal Hladík (2. LF).

Aktualizovaná verze. Vědecký výzkum, moderní posluchárny a simulační medicína… Kampus Motol dostává jasné obrysy. Co se chystá, popisuje v rozhovoru prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., proděkan pro rozvoj a přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.


V jaké fázi příprav je aktuálně výstavba nové fakultní budovy v Motole?

Finalizujeme výběr zhotovitele stavby. Dokončuje se archeologický průzkum a v řešení je celkové financování stavby se spoluúčastí univerzity a naší fakulty. Vše musí projít schvalováním v kolegiích a senátech.

Co vy osobně očekáváte, že nová budova, které pracovně říkáme Kampus Motol, přinese fakultě?

Kampus Motol by se měl stát jakýmsi srdcem 2. lékařské fakulty, které bude zaintegrováno do jedné z největších a nejmodernějších nemocnic v Evropě. Společně s Kampusem Plzeňská a zázemím nemocnice by měl vytvořit moderní a plnohodnotné podmínky nejen pro pregraduální výuku mediků, ale i výuku fyzioterapie, klinických laborantů, zdravotních sester a celou výuku postgraduální, včetně mnoha doktorandů.

Na co se v Kampusu Motol nejvíce těšíte?

Určitě se těším na lepší podmínky a zázemí pro klinickou výuku. Když se podaří projekt realizovat, tak se mi také hodně uleví. Příprava výstavby včetně získání a administrace pozemků v areálu nemocnice probíhá již několik let. Je spojená s řadou komplikací a je hodně organizačně a administrativně náročná. Když se vše podaří, budu se těšit, že se zbavím této zátěže s dobrým pocitem užitečně vykonané práce.  

Na podzim 2022 se slavnostně otevřela poslední část 4. etapy výstavby na Plzeňské, ve stejné době se začalo s prvními kroky k výstavbě multifunkční budovy v areálu nemocnice. Jak vypadají plány do budoucna?

Budova na Plzeňské je určena pro výuku teoretických a preklinických oborů. Výukové zázemí zde tak najdou zejména studenti prvních tří ročníků. Pro výzkum tu byl také vybudován nový zvěřinec a konečně tady máme posluchárnu, která pojme celý ročník. Fakulta tak dokončila nové vlastní prostory, které nám pro tuto fázi výuky chyběly. Horší je to s výukou v klinických oborech a zázemím pro doktorandské studium. Fakulta je v nemocnici pouze v nájemních prostorách. Chybí nám vlastní kanceláře pro sídlo děkanátu, prostory pro simulační výuku, učebny pro klinickou výuku a vlastní posluchárny. I když se nám podařilo zajistit financování a společně s nemocnicí jsme posluchárny zrekonstruovali, stále patří nemocnici a my jsme v nich pouze v nájmu. I řada klinik učí v prostorách, kde výuka správně probíhat nemá, protože jsou pasportizovány k jiným účelům.

Kampus Motol by se měl stát jakýmsi srdcem 2. lékařské fakulty, které bude zaintegrováno do jedné z největších a nejmodernějších nemocnic v Evropě.

Co tedy najdou studenti a zaměstnanci fakulty v multifunkční budově?

Vyrostou zde moderní posluchárny pro 4. až 6. ročník a prostory pro výuku bakalářského a magisterského studia fyzioterapie. Na fakultě postrádáme také vlastní místo pro vědu a místo pro postgraduální studenty a jejich projekty. Proto tady budou laboratoře a konečně i prostory pro pregraduální a postgraduální výuku v simulační medicíně. I s těmi se v multifunkční budově počítá. A vznikne zde také administrativní zázemí děkanátu.   

Kdy se odhaduje, že by se děkanát, laboratoře, simulační medicína či posluchárny mohly stěhovat?

Nejpozději v roce 2027. Ale čeká nás ještě celá řada překážek. Všichni víme, jaká je dnes ekonomická situace. Vysoká inflace, která prodražuje stavbu, pro niž byly finanční zdroje nastaveny v roce 2019. Musíme zvažovat i budoucí provozní náklady atd. Realizace stavby má dvě části: bourací práce a samotná výstavba budovy, která by měla začít letos na podzim.

Jak bude multifunkční centrum vypadat, jsou ve hře nějaká zajímavá architektonická řešení?

Nejdůležitější je pro nás nízká energetická náročnost. Vnější vzhled pak ovlivňovalo okolí, aby stavba zapadla do architektonické koncepce nemocnice, která se sama má v budoucnu v této jižní části hodně proměnit.  

V Kampusu Motol najdou svoje místo i učebny zaměřené na simulační medicínu. Například operační sál a další... Vidíte to jako velký trend? Obejde se bez simulací vlastně dnes výuka medicíny?

Jde o určitý doplněk výuky, není a nesmí to být její dominantní prvek. Stále je v popředí komunikace a práce s reálným pacientem. A to je obrovskou výhodou naší fakulty, že může využívat zázemí nemocnice a její široké možnosti pro výuku mediků, sester nebo fyzioterapeutů. Osahají si vyšetřovací i terapeutické možnosti, vidí reálnou medicínu. Kdybych právě začal studovat, možná by mě uklidnila představa, že nejdřív uvidím virtuální pitevní stůl, a ne opravdového člověka. Ale medik musí mít kontakt s reálnou urgentní medicínou a případy, které vidí na jednotlivých klinikách. To je simulací nenahraditelné.

 

Vizualizace:

Vytvořeno: 3. 2. 2023 / Upraveno: 26. 6. 2024 / Mgr. Stanislava Lindenthalová