Hodnocení výuky – výsledky studentské ankety 2020/2021

Zveřejňujeme souhrnné výsledky hodnocení výuky za uplynulý akademický rok. Výpovědní hodnota ankety závisí významně na tom, kolik studentů se do ní zapojilo. Tento parametr zůstává bohužel stále nízký a oproti předchozím rokům opět spíše dále poklesl, snad kvůli aktuální společenské a epidemiologické situaci než z nezájmu našich studentů o hodnocení. Předměty, kde hodnotilo méně 10 % zapsaných studentů, proto v přehledu ani neuvádíme.  

Anketu je nutné interpretovat vzhledem k výše uvedené skutečnosti velmi zdrženlivě, ale stále může u řady předmětů poskytnout užitečnou zpětnou vazbu garantům předmětů nebo upozorní vedení fakulty na potenciální problémové předměty, kterými je vhodné se detailně zabývat.

Znovu vyzýváme studenty, ať hodnotí a ať hodnotí zodpovědně a včas, zejména ve výuce blokové. Za kvalitu výuky nejsou odpovědní jen garanti předmětů, pedagogové a vedení fakulty, ale i studenti sami. Pokud nedostaneme kvalitní a dostatečně reprezentativní zpětnou vazbu, tak se nemůžeme zlepšovat.

V případě dotazů kontaktuje Kateřinu Koubkovou (@email).

Výsledky studentského hodnocení výuky v akademickém roce 2020/2021 najdete po přihlášení zde (pdf; 279 kB). Výsledky z předchozích let jsou dostupné zde.
 

Vydáno: 5. 11. 2021 / Upraveno: 5. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora