Grantová agentura UK ocenila hned pět projektů 2. lékařské fakulty

To, že na 2. lékařské fakultě vznikají jedinečné vědecké projekty, dokládají četné úspěchy našich pracovníků v grantových soutěžích. Jednou z nich je i soutěž GA UK, Grantové agentury Univerzity Karlovy. Ta letos ocenila hned pět projektů fakulty s hodnocením „mimořádně dobrý“.

Dva z projektů, jejichž řešiteli jsou MUDr. Azzat Al-Redouan a Mgr. Martina Fejtková, M. Ed., byly dokonce vyhodnoceny jako dva nejlepší v rámci celé sekce C –⁠ Lékařské vědy.

Seznam oceněných projektů a jejich autorů najdete níže:

 

Projekt Autor Vedoucí

 

Fenotypová a funkční charakteristika nových mutací nalezených u pacientů s dysregulací imunitního systému

 

Mgr. Martina Fejtková, M. Ed.

 

RNDr. Veronika Kanderová, Ph.D.

 

Optimalizace detekce minimální reziduální nemoci s ohledem na plasticitu leukemických buněk

 

MUDr. Barbora Vakrmanová

 

MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.

 

Studium kauzality nově identifikovaných genetických aberací u vzácných monogenně podmíněných onemocnění pomocí CRISPR/Cas9 genové editace

 

MUDr. Markéta Racková

 

RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.

 

Použití hydrogelových nosičů chemoterapeutik k testování terapeutických možností u retinoblastomu

 

MUDr. Martina Kodetová

 

doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

 

Topografie lopatkové krajiny ve vztahu k periferním nervům a anatomickému podkladu jejich útlaku

 

MUDr. Azzat Al-Redouan

 

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

 

Vytvořeno: 4. 8. 2022 / Upraveno: 15. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová