Dynamické neuromuskulární stabilizaci se věnovala DNS Motolská konference

Ve středu 15. června se v zaplněné Velké posluchárně motolské nemocnice uskutečnila DNS Motolská konference, která poskytla ucelený pohled na funkční vyšetření a diagnostiku posturálně lokomoční funkce podle konceptu DNS. Jedná se o metodu využívanou ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí. Tento koncept vypracoval prof. Pavel Kolář na základě principů vývoje centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života dítěte.

Konferenci zahájil prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Na jeho slova navázala proděkanka pro studium fyzioterapie prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., a další odborníci na tuto problematiku. Jejich přednášky a interaktivní demonstrace nabídly ucelený přehled využití DNS v praxi v rámci diagnostiky, prevence, terapie i tréninku pohybového systému. Všem děkujeme za účast a věříme, že získané poznatky aplikujete do praxe.

Na fotografie z konference se podívejte do fotogalerie.

Vytvořeno: 21. 7. 2022 / Upraveno: 3. 8. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová