Dočasné technickoorganizační opatření požární ochrany v Objektu teoretických ústavů 2. LF UK

Z důvodu plánované stavební úpravy vstupu do výukového pavilonu B v Objektu teoretických ústavů 2. LF UK (Plzeňská 311, Praha 5) bude po dobu následujících tří měsíců zrušena evakuační trasa po severním únikovém schodišti z druhého a třetího nadzemního podlaží pavilonu B. Náhradní evakuační trasa je vyznačena. Příslušné opatření děkana o dočasném technickoorganizačním opatření PO v Objektu teoretických ústavů 2. LF UK je zveřejněno na webových stránkách 2. LF UK a uloženo na recepci výukových pavilonů Objektu teoretických ústavů 2. LF UK (Plzeňská 311, Praha 5). 

Vytvořeno: 26. 5. 2022 / Upraveno: 7. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.