Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Štítky

Člen kolegia děkana

  • příprava rozpočtů pracovišť fakulty
  • konzultace při čerpání rozpočtů a souvisejících otázkách
  • koordinátor studia v angličtině, včetně přijímacího řízení
     

@email

 

 

Rozhovor po nástupu do funkce (březen 2014)

Co plánujete řešit v oblasti, kterou máte v kolegiu děkana na starost, jako první?
Již řešíme: seznamování nových členů kolegia děkana s pravidly rozpočtového hospodaření, přípravu nových (většinou jednodušších) pravidel pro jejich vytváření. Se studenty studujícími v angličtině jsme se sešli spolu s prof. Komárkem a dalšími ještě během mého děkanského období, upozornili jsme je na možnost doporučit studium na 2. LF svým kamarádům (mimochodem, za to dostane doporučující student 10 % školného za 1. ročník zpět). Nový děkan jim přednesl svoje priority a zmínil, že většina témat souvisejících s jejich studiem se nemění.
 
Jaké hlavní cíle a úkoly pro toto volební období jste si stanovil? Jaké konkrétní kroky budete dělat pro jejich realizaci?
Udržení rozdělování financí podle výkonu. Pokračování snahy zvyšovat mzdy.
Další zvyšování úrovně zahraničních studentů, zvýšení počtu uchazečů tak, abychom si z nich vybírali 50 % nejlepších. Zvyšování kvality výuky, nejen pro zahraniční studenty.
 
Na co z minulého období budete chtít navázat, a kde naopak vidíte největší prostor pro zlepšení nebo změnu?
Viz výše a www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/prohlaseni-nazory-eseje/splnene-a-nesplnene-predvolebni-sliby.
 
Váš vzkaz na závěr:
Držím palce novému vedení.

Curriculum vitae

Studium a další vzdělání

1990 absolutorium na 2. lékařské fakultě University Karlovy v Praze
1999 udělen titul Ph.D.; postgraduální studium převedeno ze SUNY USA na UK v Praze
2003 udělen titul docent; téma habilitační práce: imunologická klasifikace akutních leukémií

Dosavadní odborná praxe

2003–dosud docent, vedoucí laboratoře CLIP – cytometrie, Klinika dětské hematologie a onkologie (do r. 2006 Ústav imunologie) 2. LF UK a FN Motol
1993–2006 lékař, 2. LF UK a FN Motol (atestace: pediatrie, 2005 klinická imunologie alergologie)
1990–1993 Graduate School, State University of New York Health Center at Brooklyn, USA
 

Hlavní odborné zájmy
imunologie, diagnostika dětských akutních leukemií, detekce zbytkové nemoci u hematologických malignit, diferenciace krvetvorných buněk.
 
Členství v odborných společnostech
European Haematology Association
American Society of Hematology
Pracovní skupina pro dětskou hematologii v ČR
CLIP – Childhood Leukaemia Investigation Prague (zakládající člen)

Co má rád...

Víno, nebo pivo?

Ano.

Káva, nebo čaj?
V poslední době častěji čaj, kávy nejvíc dvě denně.

Salát, nebo steak?
Ano.

Auto, nebo motorka?
Auto.

Hory, nebo moře?
Nejraději obojí.

Pěšky, nebo na kole?
Na kole. Do práce jezdím na kole v podstatě celý rok, s výjimkou dnů s ledovkou nebo když je hluboký sníh. Tehdy radši na běžkách – letos ani loni se to ale nepovedlo ani jednou.

Zima, nebo léto?
Léto.

Film, nebo kniha? Který/á?
Searching for Sugarman.

Viz také

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. – staronový děkan fakulty v novém funkčním období (rozhovor s Janou Djakow z 23. 4. 2010)

S odcházejícím děkanem nejen o... ...(ne)manažerech, Žížale a penězích (rozhovor s Petrem Andreasem 21. 1. 2014)

Splněné a nesplněné předvolební sliby (29. 1. 2014)

Vytvořeno: 28. 3. 2014 / Upraveno: 13. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková