Doc. Miroslav Durila a doc. Alena Kobesová převzali profesorské dekrety

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy má dva nové profesory. Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 83 nových profesorů a profesorek vysokých škol s účinností od 7. června 2022. V pátek 17. června převzali ve Velké aule Karolina dekrety z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka.

Doc. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D., byl jmenován pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína. Působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole. Inaugurační přednášku proslovil v květnu 2021 na téma Význam „point of care“ diagnostiky u pacienta v kritickém stavu (využití hemokoagulačních testů a ultrasonografie).

Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., byla jmenována pro obor Rehabilitace a tělovýchovné lékařství. Je proděkanka pro studium fyzioterapie a školská zástupkyně přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Její inaugurační přednáška v říjnu 2021 se věnovala tématu Funkční diagnostika a terapie posturálně-lokomoční funkce.

Reportáž ze jmenování profesorů v Karolinu si můžete přečíst na webu Univerzity Karlovy.

Zdroj fotografií: Martin Pinkas, Univerzita Karlova

Vytvořeno: 20. 6. 2022 / Upraveno: 20. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora