Doc. Martin Kynčl odpovídal v anketě serveru Živé.sk o vztahu medicíny a umělé inteligence

Doc. MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., vedoucí lékař oddělení dětské magnetické rezonance a zástupce přednosty pro vědu a výzkum Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, v anketě serveru Živé.sk řekl, že vztah mezi lékaři a umělou inteligencí (AI) v budoucnosti vnímá pozitivně.

Uvedl mimo jiné, že systémy AI odbourají rutinní část radiodiagnostického procesu ve prospěch cílené a personalizované diagnostiky. 

Celou anketou lze přečíst zde.

Vytvořeno: 24. 5. 2024 / Upraveno: 27. 5. 2024 / Bc. Luděk Liška