Buddy pomáhá zahraničním studentům, fakultě i sobě

Kateřina Stanzelová ze spolku Motolák je i studentskou koordinátorkou buddy programu a sama má s buddíkováním bohaté zkušenosti

Bez práce nejsou koláče – tisíckrát omleté přísloví ale mnohdy platí. Jedním z takových případů je buddy program 2. lékařské fakulty. Jedná se o dobrovolnou pomoc zahraničním studentům ze strany studentů lokálních. A nejde jen o to, aby se přijíždějící studenti a studentky necítili na naší fakultě ztraceni. Jde i o pomoc sobě ve formě extra bodů pro vlastní výjezdy do zahraničí a potažmo také pomoc fakultě, aby mohla takové výjezdy nabízet.  


„Jako fakulta máme zájem o co nejpestřejší nabídku možností kvalitního studia v zahraničí. Studenti si mnohdy neuvědomují, že k té široké kvalitní nabídce mohou sami přispět,“ říká proděkanka pro zahraniční záležitosti doc. Štěpánka Průhová.

Rovnice je jednoduchá. Pokud se zahraničnímu studentovi na 2. lékařské fakultě bude líbit, bude o ní hezky mluvit na své domovské univerzitě. Pokud bude ze zahraniční fakulty o 2. lékařskou zájem, pomůže to recipročně udržet místa pro studenty naší fakulty na zahraničních univerzitách. (Žádná fakulta nemá zájem jen přijímat studenty na stáže a nic za to nedostávat.)

A přispět k tomu může každý student či studentka už od 1. ročníku. Třeba tím, že se zapojí do buddy programu. Jedná se podání pomocné ruky přijíždějícím medikům a medičkám a pomoci jim zvládnout zejména začátky jejich působení v našem prostředí. 

Často se pomoc přijíždějícímu zahraničním studujícím přetaví v dlouhodobé přátelství a otevírá tak neotřelé možnosti poznávání cizích zemí i kultur. Záleží jen na tom, jestli si oba rozumějí a kolik energie a času místní student tomu přijíždějícímu věnuje.

Návštěva Stavovského divadla zahraničního studenta zaujala. Foto: Kateřina Stanzelová

„Úplně nejskvělejší byl asi Japonec. Vzali jsme ho na Karlštejn a do Stavovského divadla na Dona Giovanniho. Z toho byl úplně ohromený,“ přibližuje své zážitky z aktivního „buddíkování“ Kateřina Stanzelová ze spolku Motolák. Kateřina je zároveň studentskou koordinátorkou celého programu. Vede také facebookovou skupinu, kde se tuzemští buddies sdružují.

„Testovat alkohol dehydrogenázu u Asiata je dost velká zábava,“ ukazuje Kateřina, že začleňování cizince do lokální kultury může přinášet i vědecká poznání.

On jí čas a energii do něj vynaloženou vrátil posléze, když Kateřina sama jela studijně do Japonska. Zorganizoval tam pro ni výlety, vyjeli surfovat, a tak i on přispěl k tomu, že naše studentská koordinátorka lépe poznala kulturu země, kam vyjela za vědomostmi a praxí. 

Hned v prvním ročníku se Kateřina Stanzelová ujala průvodcování dvou Francouzů. V Praze spolu pekli třeba croissanty. Po konci stáže se vazby nezpřetrhali a pozvali ji soukromě k sobě domů.

„Oni jsou hrozně rádi, že je někdo začlení do lokální sféry. Na oplátku mě třeba zvali na jejich akce a pak jsem byla v Motpellieru,“ ilustruje svou zkušenost Kateřina Stanzelová.

Rekognoskace terénu

„Buddíkováním“ se dá zahraničním studentům a studentkám pomoci i bez takového velkého zapojení, které je Kateřině Stanzelové vlastní.

„Vždycky mě nejvíc zajímá, jak funguje vzdělávání mediků u nich. Byla jsem hodně překvapená, jak velké rozdíly v jednotlivých zemích jsou. Třeba ve Francii sice medici v rámci klinických ročníků toho dělají víc než ti čeští, ale dostanou za to zaplaceno,“ ví díky „buddíkování“ Barbora Lacková.

Barbora Lacková (vpravo) se svou francouzskou svěřenkyní Daniou Tavakoli. Foto: Barbora Lacková

Ta zatím neměla štěstí na tak velké kamarádství s přijíždějícími studentkami či studenty jako Kateřina Stanzelová, přestože je v buddy programu už od prváku. I tak si našla v pomoci přijíždějícím studentům svá pozitiva. Zajímá ji právě, jak vypadá výuka v té které zemi. 

V případě, že zrovna o studiu v zahraničí uvažujete, může být i setkání s přijíždějícím studentem či studentkou cesta zjistit, zda jste si svou vysněnou destinaci zvolili správně. 
Pomoci zahraničním medikům a medičkám se dá i jen po messengeru, ale osobní kontakt je samozřejmě nejlepší. Leckdy o velkou péči nestojí ani samotní přijíždějící studenti.

„Oni začnou chodit do anglické paralelky a nacházejí si kamarády mezi zahraniční skupinou. Hodně se pak vídají mezi sebou. Takže na začátku s námi mají takový iniciální kontakt, kdy je začleníme, pomůžeme s těmi největšími problémy, ale pak už jdou sami,“ všímá si Barbora Lacková. Podobnou zkušenost měla sama na své stáži v Polsku.

Pomoc oceňují

Že má „buddíkování“ pro zahraniční studenty význam potvrzuje i španělská medička Nuria Sanchez Garcia, která na 2. lékařskou fakultu přijela v rámci programu Erasmus.
„Byla jsem fakt ráda, že mi má česká buddy Petra Toušková pomohla se vším, co jsem potřebovala,“ říká Nuria.

Svou českou průvodkyni kontaktovala pár týdnů před příjezdem do Prahy. „Pomohla mi vyjasnit si nějaké záležitosti ohledně fakulty i života v Praze,“ pokračuje Nuria.
V Praze se pak několikrát sešly. „Byly jsme v kontaktu také přes whatsapp,“ uzavírá svou zkušenost španělská studentka.

I wanted to say a few things about Buddy Program that I participate in 
during my stay in LF2 on Charles University.

I received the email about Buddy program in LF2 a few weeks before start 
of the semester (30/08/2022). I signed up and the person who accepted my 
request and became my Buddy was Justyna, a student from LF2. She 
answered all of my questions that I had, regarding lenght of the 
classes, teachers, buidlings, contents of the courses, private 
accomodation, dorms, prices, etc. It was really helpful to mentally 
prepare myself for the stay in Prague before actually coming there. 
Later on, she helped me with finding good places for studying (library, 
coffee shops). It was really nice to have someone to ask about 
University and city and to plan my Eramus stay even better. During first 
weeks in Prague, I met a lot of Eramus students from the faculty so we 
exchanged all of the missing informations.
Unfortunately, I didnt manage to meet my Buddy in person but I did met 
some other Czech students from LF2 (during the Introduction Day) who 
helped us with some administrative stuff (collecting canteen card or 
ISIC card).
Overall, I think that Buddy Program is a great idea and should be 
introduced in every University that takes part in Erasmus exchange 
program. It gives more confidence and ease of mind before going abroad 
for quite a long time.
Thank you for organizing this.

Best Regards,
Alicja Wąchała

Za pomoc zahraničním studentům formou oficiálního zapojení do buddy programu se připisuje půlbod za každý semestr. 

Tyto bonusové body pak mohou pomoci dostat se na atraktivnější fakultu v případě studijních výjezdů do zahraničí, potvrzuje vedoucí Oddělení zahraničních záležitostí 2. lékařské fakulty., Pavla Byrne:

„Fakulta studentům aktivním v buddy programu nabízí praktické ohodnocení jejich úsilí formou extra bodů ve výběrovém řízení Erasmus a na stáže na partnerských univerzitách ve Wakayamě a Soulu.“

„Také se to zohledňuje při vyhodnocování žádostí o finanční podporu na jiné zahraniční mobility,“ doplňuje Pavla Byrne s tím, že podrobné informace a návod, jak se zapojit do buddy programu, jsou na fakultních stránkách či ve starším článku o buddy programu.

Související příspěvky

Podej pomocnou ruku, poznáš svět aneb buddy program otevírá brány poznání i zážitků

Buddy program na 2. lékařské fakultě

Vytvořeno: 28. 8. 2023 / Upraveno: 20. 9. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová