Info

Dr. Kateřina Veverová druhá a doc. Martin Vyhnálek třetí zleva. Fotografie: Archiv konference Od mitofágie k neurokognitivním poruchám.

Alzheimerova nemoc může mít původ v mitochondriích, naznačuje nový výzkum

Alzheimerova nemoc může mít původ v mitochondriích, naznačuje nový výzkum

Štítky

Dne 11. dubna se v pražském Karolinu uskutečnila mezinárodní konference Od mitofagie k neurokognitivním poruchám, organizovaná odborníky z Neurologické kliniky 2. LF UK a FNM. Poukázala na klíčovou roli recyklace poškozených mitochondrií (mitofagie) při stárnutí a u neurodegenerativních onemocnění a přestavila nadějné postupy na zpomalení stárnutí. Tisková zpráva.


Vytvořeno: 13. 5. 2024 / Upraveno: 15. 5. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.