2. lékařská fakulta a Krajská zdravotní spojují své síly

Vzájemná spolupráce při praktické výuce studentů medicíny i v rámci specializačního vzdělávání lékařů se značným potenciálem. Tak shrnuli slova o nově vzniklé kooperaci děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., a ředitel Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Petr Malý, MBA. Memorandum týkající se spolupráce mezi fakultou a nemocnicemi Ústeckého kraje oba slavnostně podepsali v pátek 3. června 2022.

Nově vznikající platforma pro spolupráci s Krajskou zdravotní podle děkana 2. lékařské fakulty prof. Babjuka může přinést široké portfolio možností pro studenty medicíny i pro lékaře ve specializačním vzdělávání. „Je to první oficiální krok k tomu, abychom mohli rozšiřovat spolupráci při praktické výuce studentů medicíny, což je jednoznačná priorita naší fakulty. Stejně tak ale očekáváme rozšíření kontaktů v rámci specializačního vzdělávání lékařů nebo např. ve vědeckých projektech,“ komentuje prof. Babjuk. Konkrétní podoba aktivit je zatím v jednání, lze však očekávat přesah i mimo tradiční výuku či stáže. To potvrzují také slova ředitele Krajské zdravotní MUDr. Petra Malého, MBA: „Vize jsou takové, že Krajská zdravotní by ráda spolupracovala s 2. lékařskou fakultou v oborech, které s panem děkanem budeme diskutovat, a pokud by to bylo možné, tak spolupráci samozřejmě rozšířit. Chceme poskytnout studentům takové pregraduální vzdělání, které jim bude oporou a zdrojem zkušeností v praxi. To je naše předsevzetí,“ říká ředitel Krajské zdravotní. Jak uvedl, jedná se i o zásluhu mnoha předchůdců, kteří k vyvrcholení spolupráce v podobě memoranda přispěli. Studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy díky ní budou moci čerpat ještě více poznatků z aplikované medicíny a uplatňovat je tam, kde bude potřeba.

Vytvořeno: 7. 6. 2022 / Upraveno: 24. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.