Aktuality pro zaměstnance

0

Kompletní rozpis úředních hodin Studijního oddělení v období od června do srpna 2019 naleznete v přiloženém dokumentu (pdf) níže.

0

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

0

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol plánuje na přelomu června a července 2019 vypsat více rezidenčních míst...

Zlomeniny proximálního femuru
0

Co nabízí a čím se vyznačuje? Jedním ze spoluautorů je prof. David Kachlík (Ústav anatomie 2. LF UK).

0

Uzávěrka hlavních stipendií zastřešovaných Fulbrightovým program je 1. 11. 2019, informace o dalších formách podpory naleznete v příloze.

0

Doba trvání programu, který vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2020, je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2027. V případě zájmu o účast kontaktujte Oddělení pro vědu a výzkum 2. LF UK – Ing. Renáta Bourahi, do 20. 6. 2019.

0

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou soutěž o účelovou podporu MZ na léta 2020–2023.

0

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium
0

Téma: Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.)

0

Aktualizace, změna prodejní doby. Fakultní pláště, trička, případně další reklamní předměty můžete kupovat každé úterý a čtvrtek vždy od 13.30 do 15.30. Od ledna 2019 prodej probíhá v „pop-up“ prodejně v prostoru mezi Malou pravou a Malou levou posluchárnou.

0

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.