Workshopy Centra strategických partnerství 2021

Centrum strategických partnerství Rektorátu Univerzity Karlovy vyhlašuje společnou výzvu pětičlenného strategického uskupení CENTRAL pro rok 2021.

Strategické uskupení CENTRAL – Univerzita Karlova, Humboldtova univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti – podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědců.

Jedná se o nabídku až 8 workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit. Cílem je podpořit stávající spolupráci, iniciovat nové společné projekty a zapojit mladé výzkumníky.

Typ aktivity: až 2 (dvou- až třídenní) workshopy pro týmy z minimálně tří členských univerzit

Složení týmu: 2–4 účastníci, vedoucí týmu: senior researcher (minimálně postdoktorand s pětiletou zkušeností) a minimálně jeden doktorand

Finanční dotace: cestovné a pobytové náklady hradí vysílající univerzita, catering a pronájem prostor přijímající univerzita

Termín pro podání přihlášek: 13. 5. 2021 23.59 hod.

Kontaktní osoba: , .

Více na tomto odkazu.

Vydáno: 29. 3. 2021 / Poslední aktualizace: 29. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Romana Junková