Workshop Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa

Dovolujeme si informovat o workshopu Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa, který proběhne 8. června 2021 od 10.00 do 13.00.


Témata workshopu:

  • seznámení s hodnotícím procesem a s hodnoticími kritérii
  • databáze expertů, výběr expertů Evropskou komisí
  • požadavky na experty, možný konflikt zájmů

Seminář je určen pro nové potenciální hodnotitele, kteří si před registrací vytvoří alespoň stručný profil v databázi hodnotitelů na portálu FTOP.

Přednášející:
Veronika Korittová
Lenka Švejcarová
Dominika
Zsapková Haringová

Technologické centrum AV ČR

Hodnotitelka
Iva Walterová

Vzhledem k očekávanému vyššímu zájmu o tyto interaktivní workshopy nemůžeme v současné době garantovat zajištění účasti všem registrovaným zájemcům, vaši účast vám potvrdíme do 4. června 2021.

Registrace zde.

Vydáno: 12. 5. 2021 / Poslední aktualizace: 12. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová