Výzvy v rámci 4EU+: vzdělávací projekty a minigranty

Otevření druhé výzvy pro předkládání návrhů společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+ a připravované vypsání třetího ročníku minigrantů Univerzity Karlovy na podporu alianční spolupráce ve vědě a výzkumu.

Deadline pro podání žádostí do obou výzev je 1. března 2021. Projektové týmy musí být složené z akademiků z alespoň tří aliančních univerzit (Univerzita Karlova, Heidelberg UniversitätSorbonne UniversitéUniwersytet WarszawskiUniversità degli Studi di Milano a Københavns Universitet). Tematicky musí projekty spadat do jednoho ze čtyř 4EU+ Flagshipů.

Veškeré informace o výzvě pro vzdělávací projekty jsou k dispozici na stránkách 4EU+ na tomto odkazu. Projektová žádost se podává prostřednictvím on-line formuláře. Před podáním návrhu žadatelům doporučujeme kontaktovat Evropské centrum.

Podrobné informace o minigrantech budou brzy zveřejněny zde. Podmínky budou stejné jako v minulém roce, jedinou změnou bude podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, podobně jako v případě vzdělávacích projektů.

Pro hledání partnerů na ostatních 4EU+ univerzitách lze využít sekci Search for partners na 4EU+ Sharepointu, návod je dispozici zde.

Věříme, že souběžné zveřejnění obou výzev pomůže týmy nasměrovat do vhodného schématu podpory. Podání žádostí do obou výzev jedním týmem není formálně vyloučeno, musí být ale řádně odůvodněno a finanční prostředky nesmí být použity na tytéž aktivity.

Vydáno: 12. 1. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Romana Junková