Výzva UK na mezinárodní kreditovou mobilitu

Štítky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení akademici,

dovolujeme si upozornit na vyhlášení výzvy Mezinárodní kreditové mobility pro rok 2023 rektorátem UK. Uzávěrka: projekty musí být podány na RUK do 20. ledna 2023.

Jde o aktivitu programu Erasmus+ EU, která umožňuje mezinárodní spolupráci se zeměmi mimo Evropskou unii, tedy celosvětově. Standardní programy Erasmus+ jsou pro akademickou spolupráci pouze v EU a přidruženými státy.

Mezinárodní kreditová mobilita (ICM) umožňuje mobilitu pedagogických pracovníků, zaměstnanců (staff training) a také studentů (studijní pobyty a/nebo praktické stáže) do zemí mimo Evropskou unii. Program umožňuje získat na tyto aktivity významnou finanční podporu. Největší naději na úspěch mají projekty, které navazují na předchozí nebo probíhající spolupráci s vaším partnerem, třeba i v jiné oblasti, než je pregraduální výuka. Může se ale samozřejmě zahájit zcela nový program spolupráce. V každém případě ale základní podmínkou je mít zahraničního partnera v oblasti vašeho zájmu ochotného ke spolupráci.

Podrobné informace naleznete v přílohách.

V případě zájmu o podání návrhu kontaktujte, prosím, Oddělení zahraničních záležitostí – Ing. Pavla Byrne nebo MUDr. Rudolf Černý. E-mail: @email.

Vytvořeno: 30. 11. 2022 / Upraveno: 7. 12. 2022 / Ing. Pavla Byrne