Výzva k zasílání návrhů na Primus – 5. kolo soutěže (2020)

Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova soutěž Primus, určenou pro mladé perspektivní vědce, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí nebo na ní dosud nepůsobili.

Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří. Jedním z dlouhodobých cílů, které se daří plnit, je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).Očekává se proto, že předkladatelé návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o ERC grant.

Všechny návrhy zasílejte k rukám Kristýny Beldové () do 31. 3. 2020.

Dne 1. 1. 2020 vstoupilo v platnost nové Opatření rektora č. 41/2019 – Zásady soutěže Primus.

Více informací najdete na tomto odkazu.

Vydáno: 17. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 17. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová