Výzva Fond mobility podzim 2019

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2019/2020.

Jaké aktivity lze pokrýt z Fondu mobility UK (sestupná priorita):

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,
  • studium zahraničních studentů na UK,
  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě,
  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí,
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí.

Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci, odkaz naleznete na stránkách univerzity.

Přihlášky v papírové podobě, včetně příloh, odevzdejte na Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 2. LF UK – kontakt Stanislava Palowska, do 14. října 2019.

Obecné podmínky:

  • Fond mobility stanoví podporu na max. 50 % celkových nákladů spojených s pobytem či cestou v rámci výše zmíněných podpor.
  • Finanční prostředky jsou přiznávány pouze na budoucí mobilitu. Nelze proplácet zpětně.
  • Finanční prostředky Fondu mobility UK se nesmí krýt se stipendiem na Erasmus+ ad.

Bližší informace v sekci Zahraniční mobilita.

Vydáno: 1. 8. 2018 / Poslední aktualizace: 14. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska