Výuka TV letní semestr

Výuka tělesné výchovy končí pro obě fakulty v pátek 24. 5. 2019.

Chybějící prezence si můžete nahradit pouze v době kontinuální výuky.

Během kontinuální výuky si můžete nahradit maximálně 20 % z celkové docházky.

 

Vydáno: 23. 5. 2019 / Poslední aktualizace: 24. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein