Výuka

Výuka Ústavu tělesné výchovy od 9. listopadu 2020

Přesto, že jsme optimisticky očekávali změnu epidemiologické situace k lepšímu k datu 3. listopadu, tak se tak nestalo. Spíše naopak.

Z toho vyplývá nadále nemožnost praktické výuky sportů a tělesné výchovy na vysoké škole.

Pro splnění vámi zapsaných povinných nebo volitelných předmětů jsme tedy stanovili tyto nové podmínky platné od 9. listopadu.

Zbývá tedy 8 týdnů do konce semestru.

Podmínky pro získání zápočtu za zimní semestr jsou následující:


2. LF, 1. ročník, všeobecné lékařství – povinný předmět „Tělesná výchova 1“

 • absolvovat přednášku fitness + fyzický test (proběhne v jarních měsících) + běh 5× 5km *. Informace k fyzickému testu zašleme elektronicky do 5. 11.2020

Všichni studenti si budou plnit v zimním semestru výukový blok FITNESS.

 • absolvovat přednášku plavání + plavecký test (proběhne v jarních měsících)
 • absolvovat přednášku sportovní hry + účast na turnaji prvních ročníků (proběhne v jarních měsících)

* běh bude zaznamenán pomocí aplikace STRAVA.com, podrobné informace níže.


2. LF, 2. a 3. ročník, všeobecné lékařství – povinný předmět „Tělesná výchova 2, 3“
2. LF, 3. ročník,  fyzioterapie – povinný předmět „Tělesná výchova 2“
2. LF, volitelné předměty TV
3. LF, volitelné předměty „Tělesná výchova 1, 2, 3, 4, 5, 6“

Zápočet za zimní semestr si můžete splnit jedním z následujících způsobů:

 • běh (chůze) minimálně 8× 10km (celkem 80 km)*
 • cyklistika minimálně 8× 20km (celkem 160km)*
 • splnění fyzického testu (testovací baterie) – proběhne v jarních měsících. Instruktážní video bude zveřejněno do 9. 11. 2020.

* běh a cyklistika bude zaznamenávána pomocí aplikace STRAVA.com – podrobnosti níže, možnost kombinovat běh a cyklistiku (např. 3× běh + 5× cyklistika).


2. LF a 3. LF volitelné kurzy

Studenti zapsaní v SIS budou seznámeni s konkrétními požadavky na splnění mailem od garanta předmětu.


2. LF fyzioterapie: „Pohybové aktivity v primární prevenci“ a „Pohybové aktivity v sekundární prevenci“

Požadavky na zápočet stanoví garant předmětu a seznámí studenty mailem a videokonferencí.


 * Aplikace STRAVA.com

Jak na to?

 1. Zaregistrovat se zdarma do aplikace STRAVA.COM
 2. Vstoupit do svého „klubu“ *
 3. Jít, běžet, jet na kole – zvolit aktivitu
 4. Uložit trasu
 5. Na základě splnění a kontroly v jednotlivých klubech vám bude po ukončení zimního semestru zapsán zápočet do SIS.

* Seznam klubů

Klub: 2. LF UK

předmět

Odkaz pro vstup

2LF/1/VL

Tělesná výchova 1

vstoupit

2LF/2/VL

Tělesná výchova 2

vstoupit

2LF/3/VL

Tělesná výchova 3

vstoupit

2LF/2/FT

Tělesná výchova 1 – fyzioterapie

vstoupit

2LF/3/FT

Tělesná výchova 2 – fyzioterapie

vstoupit

2LF/VP

Volitelné předměty tělesná výchova

vstoupit

 

 

 

Klub: 3. LF UK

 

 

3LF/1

Volitelný předmět – Tělesná výchova 1

vstoupit

3LF/2

Volitelný předmět – Tělesná výchova 2

vstoupit

3LF/3

Volitelný předmět – Tělesná výchova 3

vstoupit

3LF/456

Volitelné předměty –Tělesná výchova 4, 5, 6

vstoupit

 

 

 


Další volitelné aktivity Ústavu tělesné výchovy:

Asistenti ÚTV si pro vás připravili na následující týdny motivační tréninkové lekce a přednášky.

Účast na těchto lekcích je dobrovolná. Smyslem je nabídnout vám možnost řízeného tréninku alespoň touto cestou.

Rozpis:

den

čas

aktivita

Odkaz na TEAMS

pondělí

17.00–18.00

Kondiční cvičení bez pomůcek – Workout

 

TEAMS

Cvičme spolu

úterý

17.00–18.00

Jemná jóga s prvky DNS

středa

17.00–18.00

Kondiční trénink bez pomůcek - Workout

čtvrtek

17.00–18.00

Pilates / strečink

pátek

17.00–18.00

Zájmové přednášky online *

Lekce budou probíhat každý týden ve stejný čas

* Témata zájmových přednášek:

datum

čas

téma

 

 

 

TEAMS

Přednášky ÚTV

6. listopadu

13.30

Fitness – Tělesná výchova 1 (Kovaříková + Gajdošík)

13. listopadu

14.00

Atletický trénink (Petr Horn)

20. listopadu

14.00

Údržba kola (Ivan Čechovský)

27. listopadu

14.00

Golf (Přemysl Žák)

4. prosince

14.00

Kondiční trénink (Michael Janek + Adam Kašpar)

11. prosince

14.00

Běžecké lyžování (Gajdošík + Klein)

18. prosince

14.00

Sjezdové lyžování (Klein)

 8. ledna

14.00

Skialpinismus

 


Dle aktuálně platných nařízení bude výuka tělesné výchovy a volitelných kurzů probíhat až do odvolání pouze distanční formou.

Prezenční výuka tělesné výchovy prozatím probíhat nebude.

 • praktická výuka v SC UK Hostivař ani v externích objektech nebude až do odvolání probíhat
 • platby za výuku v externích objektech: pokud jste již zapaltili, bude vám vrácena adekvátní částky dle odučených hodin
 • volitelné kurzy: praktická výuka nebude do odvolání probíhat, o aktuálních změnách a možnostech distanční formy výuky vás bude informovat garant předmětu

 

Jak se zapsat na tělesnou výchovu na zimní semestr 2020/2021

Pokyny k platbě externích objektů

Volitelné předměty a kurzy se zapisují přes SIS.


Formulář žádost.

Vydáno: 16. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 24. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein