Vyhlášení výzvy strategického uskupení CENTRAL-Kolleg

Byla vyhlášena výzva pětičlenného strategického uskupení CENTRAL-Kolleg pro rok 2019. Jedná se o nabídku tří CENTRAL-Kolleg studentských skupin vedených mladými vědci.

Podmínky přihlášky jsou následující:

Forma:

Půlroční výzkum (srpen-prosinec 2019) započatý a ukončený třídenním workshopem v Berlíně a na jedné z ostatních členských univerzit.

Složení týmu:

Vedoucí týmu: junior researcher (doktorand či post-doktorand s maximálně dvěma roky od absolutoria) plus dva studenti.

Minimální účast tří univerzit, mezi nimiž musí být vždy zastoupena Humboldtova univerzita.

Finanční dotace:

Cestovné a pobytové náklady na dva workshopy (jeden v Berlíně a jeden na jedné z partnerských univerzit dle vlastní volby – tj. Budapešť, Varšava, Praha, Vídeň).

Detaily jsou uvedeny v přiložené výzvě níže.

Plus maximálně 500 € na pokrytí případného přizvaného externího partnera.

Termín pro podání přihlášek:

21. července 2019 – jednotný termín i osoba doručení – Aleksandra Laski , Humboldtova Univerzita – pro všechny členské univerzity.

Žádáme Vás, abyste své přihlášky zasílali z důvodu předběžné kontroly rozpočtu na níže uvedené adresy do 18. července 2019.  

Kontaktní osoby:

Mgr. Lucie Týfová, Oddělení pro vědu a výzkum,

Jana Hasáková, Oddělení pro vědu a výzkum,

 

Vydáno: 21. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 21. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová