Vyhlášení voleb do akademického senátu 2. LF UK pro funkční období únor 2023 až leden 2025

Akademický senát 2. lékařské fakulty v souladu se svým Volebním řádem, čl. 1 odst. 1. a 2., vyhlašuje na svém řádném zasedání dne 5. října 2022 volby do akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2025.

Akademický senát stanovil tyto termíny voleb:

 • První kolo proběhne pro obě komory (pedagogickou a studentskou) elektronicky ve dnech od 7. do 9. listopadu 2022.  Volební systém bude spuštěn 7. 11. 2022 v 8.00 hod. a uzavřen 9. 11. 2022 v 18.00 hod.
 • Druhé kolo proběhne elektronicky pro obě komory ve dnech od 28. listopadu do 30. listopadu 2022. Volební systém bude spuštěn 28. 11. 2022 v 8.00 hod a uzavřen 30. 11. 2022 v 18.00 hod.

Hlavní podmínky, které splňuje volební systém (který bude v obdobné konfiguraci použit i pro volby do AS 2. LF UK):

 • přístup do volebního systému má pouze určená osoba z IT oddělení fakulty, tato osoba nesmí zasahovat do průběhu volby,
 • volební systém musí být přístupný v dobu určenou při vyhlášení voleb,
 • systém nesmí umožnit zobrazení průběžných výsledků voleb,
 • systém musí provést kontrolu splnění podmínek pro hlasování (zejména volby nejvýše dvou kandidátů)
 • v systému může hlasovat pouze osoba, která je členem akademické obce 2. LF UK, a to pouze po přihlášení přes CAS,
 • každá osoba oprávněná volit může hlasovat pouze jednou a po odeslání hlasovacího lístku jej nemůže měnit,
 • systém neumožní dohledat, jak volil konkrétní hlasující,
 • po ukončení kola umožní systém export s celkovými výsledky hlasování a počtem hlasujících v jednotlivých komorách.

Akademický senát určil volební komunity ve studentské komoře takto:

 • 1. komunita – 1. a 2. ročník VSEOB
 • 2. komunita – 3. ročník VSEOB
 • 3. komunita – 4. ročník VSEOB
 • 4. komunita – 5. a 6. ročník VSEOB
 • 5. komunita – 1. až 6. ročník AVSEOB („zahraniční studenti“)
 • 6. komunita – nelékařské studijní obory
 • 7. komunita – 1. a 2. ročník doktorského studia
 • 8. komunita – 3. a vyšší ročník doktorského studia

Akademický senát schválil toto složení volební komise:

Akademičtí pracovníci: MUDr. Dagmar Holá, Mgr. Šárka Salavová, RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.

Studenti: RNDr. Aneta Skotnicová, Anna Garnolová, MUDr. Adam Láznička

Akademický senát dále určil, že volební komise se při volbách bude řídit novelizovaným Manuálem voleb do AS 2. LF UK (schváleným na zasedání AS dne 5. října 2022).

Odpovědnou osobou za administrativní průběh voleb je tajemnice fakulty Mgr. J. Šmejcká. Akademická obec bude o průběhu voleb informována na fakultních webových stránkách.

Harmonogram voleb do AS 2. LF UK
 • 5. 10. 2022 Vyhlášení voleb na řádném zasedání AS včetně určení termínu, času a místa voleb, schválení složení volební komise a stanovení komunit pro studentskou komoru AS
 • 7. 11. – 9. 11. 2022 – 1. kolo voleb do AS
 • 28. 11. – 30. 11. 2022 – 2. kolo voleb do AS
Vytvořeno: 6. 10. 2022 / Upraveno: 7. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.