Vyhlášení veřejné soutěže v programu Inter-Excellence II, podprogramu Inter-Action – Luaba22 (bilaterální projekty ČR–Bavorsko)

Návrhy společných česko-bavorských výzkumných projektů je možné podávat do 31. 1. 2022. Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska.


Rádi bychom vás upozornili na aktuální výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2024.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů.

Soutěž je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oblastech:

  • vědy o materiálech a nanotechnologie,
  • inženýrství, zvláště elektrotechnika, informační technologie a umělá inteligence, průmysl 4.0 a technologie využívající sítě 5G,
  • lékařské vědy a péče o zdraví,
  • společenské, kulturní a sociální vědy.

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol, resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

Termín podávání přihlášek: 31. 1. 2022

Informace a formuláře pro žadatele z ČR budou k dispozici na webových stránkách MŠMT:
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-action-1 

Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA:

Vaše dotazy rádi zodpovíme (v českém, německém nebo anglickém jazyce).

Povšimněte si prosím také krátkých zpráv o česko-bavorských projektech ve vědě a výuce, které jsme pro Vás připravili na našich webových stránkách www.btha.cz v rubrice Good Practice:

Vydáno: 11. 11. 2021 / Upraveno: 15. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová