Vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK (rok 2023)

Dovolujeme si informovat o vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK (rok 2023), určené pro mladé perspektivní vědce. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě.

Fakultní termín pro podávání návrhů je do 13. 4. 2022.


Čl. 1

Podávání návrhů projektů

1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím informačního systému IS Věda (dále jen „systém IS Věda“).

2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je systém IS Věda přístupný za použití osobního čísla a hesla z Centrální autentizační služby UK.

3. Navrhovatelé bez přístupu do systému IS Věda mohou nejpozději do 8. dubna 2022 požádat o přístup prostřednictvím registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2022.

5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2022. Fakultní termín pro podávání návrhů je do 13. 4. 2022.

Čl. 2

Zveřejnění výsledků soutěže Primus

1. Výsledky 6. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2022.

2. Začátek nových projektů je od 1. ledna 2023.

Čl. 3

Společná a závěrečná ustanovení

1. Opatření rektora č. 56/2020 „Vyhlášení 6. ročníku soutěže Primus UK“ se zrušuje.

2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.


Výše uvedený text o podávání projektů vychází z Opatření rektora č. 50/2021.

Vytvořeno: 20. 12. 2021 / Upraveno: 20. 12. 2021 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová