Vyhlášení 4. kola interní soutěže GAMA 2 UK

Základní informace o GAMA 2 na UK (4. kolo interní soutěže)

Cíl programu

Program GAMA 2 TAČR je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Podpora není určena na základní výzkum. Snahou UK je podpořit velmi kvalitní projekty s vhodnými výsledky pro potenciální komerční využití. Nejedná se nám o kvantitu výsledků, výše podpory na dílčí projekt není omezena.

Harmonogram soutěže

17. 5. 2021 – vyhlášení 4. kola interního výběrového řízení
do 31. 5. 2021 (12.00) – zaslat anotaci záměru na email a domluvit si povinnou konzultaci v termínu 1. nebo 2. 6. 2021
1. a 2. 6. 2021 – konzultovat dílčí projekt (podmínka účasti v soutěži)
do 11. 6. 2021 – zaslat draft žádosti ke kontrole
16. 6. 2021 (16.00) – termín pro podání projektů do 4. kola interního výběrového řízení na email (podmínkou je předchozí konzultace s CPPT/CUIP)
24. 6. 2021 (16.00) – osobní prezentace dílčích projektů - prezentace před členy Rady pro komercializaci UK (v případě příznivé epidemiologické situace naživo)
červenec 2021 – výsledky 4. kola interního výběrového řízení
září 2021 – začátek realizace podpořených dílčích projektů

Podpora je určena:

zaměstnancům a studentům z pracovišť UK pro projekty na ověření výsledků výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a na přípravu jejich následného komerčního využití.
Výše podpory: doporučena v rozsahu 200–800 tis. Kč / dílčí projekt (max. výše podpory není omezena).
Doba realizace: nejdéle do 12/2022
Způsobilé náklady: osobní náklady (max. 40%), náklady na subdodávky (max. 20%), ostatní náklady (např. ochrana duševního vlastnictví, materiál, cestovné, služby), nepřímé náklady (max. 25%)
Kompletní žádost sestává z:
1. formuláře dílčího projektu
2. povinné konzultace dílčího projektu s CPPT/CUIP
3. osobní prezentace dílčího projektu před členy Rady pro komercializaci UK
V případě zájmu o účast je postup následující:
1. Seznamte se se závaznými dokumenty.
1. Do 31. 5. 2021 (12.00) zašlete anotaci Vašeho záměru na email a domluvte si termín/čas povinné konzultace (1. a 2. 6. 2021), která je zásadní pro správné vyplnění formuláře dílčího projektu. Prosíme, nenechávejte domluvu na poslední chvíli.
2. Konzultace dílčího projektu s CPPT/CUIP.
3. Projednejte záměr na Vaší fakultě dle interních pravidel fakulty.
4. Do 11. 6. 2021 zašlete ke kontrole kompletní draft projektové žádosti na email .
5. Odešlete kompletně vyplněný formulář dílčího projektu (do 16. 6.2021 16h) v elektronické podobě na email .

Kontakt: CPPT, Ivana Sýkorová (776 007 130),
Podrobnosti: www.cppt.cuni.cz

Vydáno: 17. 5. 2021 / Poslední aktualizace: 17. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová