Volby nanečisto

Pomozte nám otestovat volební aplikaci pro volby do akademického senátu a ověřte si své přístupové údaje do fakultních a univerzitních systémů. Druhé kolo spouštíme 3. srpna.


Po prázdninách budou vyhlášeny volby do akademického senátu naší fakulty, které proběhnou v listopadu 2022. Nový senát začne pracovat od února 2023. Změnou oproti předchozím volbám bude, že letos poprvé proběhnou obě kola elektronicky. Tento způsob byl dosud využíván pouze v prvním, „návrhovém“ kole, v kole druhém jsme již chodili k volebním urnám v Motole, na Plzeňské a na Bulovce. Vzhledem k tomu, že se současně se způsobem voleb mění i volební aplikace, rádi bychom ještě před samotnými volbami vyzkoušeli její funkčnost a případně některé detaily doladili. 

Za tím účelem se na vás obracíme s prosbou o pomoc s testováním volební aplikace. Najdete-li si chvíli času, otevřete si ji prosím pod tímto odkazem, přihlaste se obvyklým způsobem přes fakultní nebo univerzitní (CAS) přihlašovací systém a vyplňte a odešlete svůj elektronický volební lístek.

„Volby nanečisto“ proběhnou obdobným způsobem jako běžné volby, v obou komorách, pedagogické i studentské. Ve studentské by měl systém kontrolovat i příslušnost k jednotlivým komunitám a splnění podmínek platné volby.

Pro připomenutí: V obou kolech se v obou komorách volí nejvýše 12 kandidátů, studenti musí volit v prvním kole alespoň dva a ve druhém kole alespoň jednoho spolužáka ze své komunity. (Podrobně vše popisuje Volební řád.) Nebojte se v rámci testování systému zadat i neplatné lístky (například nevolit studenty ze své komunity, volit více než 12 jmen či cokoliv dalšího vás napadne). Pokud by takový lístek byl aplikací přijat, dejte nám o tom prosím vědět.

Termín prvního kola „voleb nanečisto“ jsme stanovili na 18.–24. července, druhého kola na 3.–10. srpna.

Jde nám nyní skutečně jen o ověření funkčnosti systému, výsledky nebudou nikde zveřejněny a kromě úzkého týmu, který se stará o průběh voleb, je nebudou mít k dispozici ani akademičtí senátoři. S případnými problémy technického rázu (přihlašování a podobně) se prosím obracejte na Zdeňka Procházku (@email). Připomínky k volební aplikaci můžete posílat na adresu senátu (@email).

„Volby nanečisto“ mohou posloužit i vám, abyste si ověřili své přístupové údaje do fakultních a univerzitních aplikací a při skutečných volbách na podzim nemuseli řešit problémy s přihlášením.

Předem díky za vaši ochotu a pomoc!

Za akademický senát

prof. Jan Zuna, předseda legislativní komise AS
dr. Milan Trojánek, předseda AS
dr. Viktor Veselý, místopředseda AS

Vytvořeno: 18. 7. 2022 / Upraveno: 11. 1. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.