Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na 2. lékařské fakultě

Vážení členové akademické obce 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 

v listopadu se na naší fakultě budou konat volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. 2. lékařská fakulta obsazuje v Akademickém senátu UK celkem čtyři místa, dva zástupce ve studentské části a dva zástupce v pedagogické. AS UK tvoří celkem 70 členů.

Volby jsou jednokolové. V den konání voleb, tj. 26. a 27. 11. 2019, budou připraveny celkem tři volební místnosti (Fakultní nemocnice v Motole, areál teoretických ústavů na Plzeňské a Nemocnice Na Bulovce), které budou otevřeny v době od 8.00 do 14.00.

Podrobné informace o průběhu voleb, návrhovém kole a členech volební komise budou uveřejněny po hlasování per rollam na fakultních webových stránkách do konce týdne.

Doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
MUC. Ondřej Hubálek

Vydáno: 5. 11. 2019 / Upraveno: 25. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.