Univerzita Curych – Výzva k podávání návrhů projektů financovaných v rámci Travel Fund

Univerzita Karlova a Univerzita v Curychu se dohodly na nové formě spolupráce a zřídily tzv. Travel Fund, který má sloužit k pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování pro akademiky, kteří navštěvují své kolegy na příslušných institucích. Cestovní fond je oteřvený pro výzkumné pracovníky všech oborů. Z fondu lze také financovat společné činnosti ve výzkumu či výuce. Minimální pozice žadatele na UK je doktorand.

Návrhy mohou být poslány kdykoli během roku. Aktivita a vyúčtování proběhne nejpozději do 31. listopadu 2020.

Bližší informace jsou k dispozici na oddělení pro vědu a výzkum, Romana Junková, , nebo na tomto odkazu.

Vydáno: 8. 6. 2020 / Poslední aktualizace: 8. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Romana Junková