Účelová podpora MZ na roky 2022–2025

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje dne 13. 5. 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2022–2025.

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Předpokládané termíny

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2022 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv)
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2025
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců

Závazné termíny

 • Kompletní odevzdání přihlášky na grantové oddělení 2. LF UK do 21. 6. 2021 (též je nutné přidat jako editora projektu Kristýnu Beldovou).
 • Pro účely etické komise odevzdejte podklady na grantové oddělení do 14. 6. 2021 (stačí ve wordu nebo PDF na e-mail ). Podklady pro etiku musí obsahovat – věcnou část projektu včetně definitivního názvu, řešitelský tým, informovaný souhlas pacienta a souhlas přednosty/přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách. Bez toho nebude váš projekt komisí posuzován.
 • Prohlášení týkající se spolupráce s FN Motol zašlete na grantové oddělení do 14. 6. 2021 (zaslat skan s podpisem ve formátu PDF a editovatelný word na ).

Žádost a další potřebné informace

 • Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP.
 • Pokud ještě v aplikaci ISVP nemáte zřízený účet, obraťte se prosím na Kristýnu Beldovou, která vám ho zřídí. Sami si ho zřídit nemůžete.
 • Kompletní přihláška včetně potřebných příloh bude odevzdávána v PDF formátu přes datovou schránku. Konvertování přihlášky do finálního PDF souboru provádí grantové oddělení. Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli.
 • V případě potřeby povolení či ohlášení SÚKL je potřeba doložit stanovisko SÚKL, zda se jedná, či nejedná o klinické hodnocení. Zadavatel klinického hodnocení musí být vždy uchazeč.
 • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, navrhovatel musí přiložit oprávnění k používání pokusných zvířat.
 • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit oprávnění k tomuto nakládání s GMO.
 • Každá přihláška musí být zkontrolována grantovým odd.

Kontakty

Grantové oddělení – Kristýna Beldová, l. 5839,

Podklady pro osobní náklady konzultujte prostřednictvím grantového oddělení nebo se rovnou obraťta na personální a mzdové oddělení – mzdové oddělení – Ing.Olga Folková, l. 5825,

 

Podrobné informace, zadávací dokumentaci, podmínky soutěže a užitečné odkazy najdete na zde.

Vydáno: 13. 5. 2021 / Poslední aktualizace: 13. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová