Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta UK ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí obnovila od 10. 8. 2020 testování studentů a zaměstnanců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Odběry zájemců o testování budou probíhat vždy v pondělí v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2. Analýza vzorků bude provedena v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK (registrační číslo laboratoře 75UK1LF) a výsledky budou oznámeny do dvou dnů po odběru.

Ceník vyšetření:

Studenti a zaměstnanci 1. LF UK 600 Kč

Studenti a zaměstnanci UK a jejich rodinní příslušníci 1000 Kč

Ostatní samoplátci 1700 Kč

Další informace a registraci na vyšetření lze získat na webových stránkách Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Vydáno: 11. 8. 2020 / Poslední aktualizace: 11. 8. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková