Studentská konference UNICA Transforming Your University in the Post-COVID 19 Age

Rektorát Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na účast studentů, zástupců Univerzity Karlovy, na jubilejní, desáté studentské konferenci univerzitní sítě UNICA. Konference na téma Transforming Your University in the Post-COVID 19 Age se bude konat v Lisabonu od 18. do 21. července 2021.

Zájemci – studenti posledního ročníku bakalářského, magisterského a PhD. studia – odevzdají nejpozději do 25. února 2021 na Oddělení zahraničních záležitostí k rukám Ing. Pavly Byrne na e-mail :

  • 1) motivační dopis v angličtině – max. 1 strana A4
  • 2) vyplněnou přihlášku – naleznete zde

Následně proběhne výběrové řízení na úrovni rektorátu UK a vítězové budou požádáni o dodání dalších materiálů. Ubytování a stravu vybraným účastníkům hradí UNICA, cestovné UK.

Konference se každé 2–3 roky účastní 200–300 studentů ze členských univerzit sítě UNICA. Nabízí studentům jedinečnou možnost setkat se s vrstevníky z jiných evropských zemí, sdílet názory a formulovat doporučení na řešení problémů spojených s vysokoškolským vzděláváním.

Více informací o konferenci nalezenete zde.

Vydáno: 3. 2. 2021 / Poslední aktualizace: 3. 2. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne