Stipendia na pobyty v Rakousku z programu AKTION

Stipendia z programu AKTION na semestrální a krátkodobé výzkumné pobyty v Rakousku jsou určena studentům magisterských a doktorských studijních programů nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu. Uzávěrka pro podávání žádostí na zimní semestr akademického roku 2020/202 je 15. března 2020.

Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost. Žádosti musí být dostatečně odborně zdůvodněny (každopádně uvedeno téma vědecké práce včetně jejího obsahu), uchazeči musí doložit kontakt s pracovištěm rakouské VŠ, kde chtějí pobyt uskutečnit, a musí mít dostatečné znalosti němčiny (příp. angličtiny).

Více o aktuální výzvě najdete na tomto odkazu.

Informace o stipendiích v Rakousku: https://grants.at//

Vydáno: 13. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 13. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska