Setkání řešitelů s proděkanem pro vědu

V úterý 10. 5. odpoledne, seminární místnost Kliniky dětské hematologie a onkologie, budova 23, tzv. Nová onkologie či Bílá budova, 4. patro.

KDO:

  • Hlavní řešitelé projektů a ti, co se na tuto pozici připravují – od 13.00 do 14.00
  • Řešitelé a vedoucí skupin NPO (projektoví manažeři NPO či sekretářky) – od 14.00 do 14.30

CO:

13.00–14.00

Nové složení grantového oddělení a co nás čeká v tomto roce

Investiční komise, sdílení přístrojů, nákup IT techniky, rámcové smlouvy

Správná praxe při předkládání žádosti o úvazek, DPP či DPČ pro kolegy z týmu

Chcete vědět, jaké jsou možnosti financování (granty), jaké jsou správné postupy při podání žádostí?

Chcete se potkat s ostatními napříč fakultou, chcete zjistit, kdo co umí a s kým se dá spolupracovat? 

Máte návrhy na zlepšení?

14.00–14.30

NPO – tušení souvislostí aneb co nás čeká a nemine

 

prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Vytvořeno: 11. 4. 2022 / Upraveno: 11. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová