Program Start

Informujeme o novém grantovém programu Start pro doktorské studenty ve standardní době studia.


Univerzita Karlova vyhlásila nový grantový program, ve kterém se mohou o podporu ucházet týmy složené z doktorských studentů. Granty budou pouze dvouleté, omezené začátkem v dubnu 2021 a koncem v březnu 2023. Pravidla jsou poněkud komplikovaná, proto pro potenciální zájemce uvádíme základní body. Před zahájením přípravy projektu zvažte, zda chcete a můžete splnit všechny podmínky – zde pro jednoduchou orientaci sepsané v bodech.

  • Všichni řešitelé musejí být po celou dobu studenty doktorského studia na UK ve standardní době, jejich počet je od jednoho do pěti
  • Hlavní řešitel projektu musí mít na projektu kapacitu odpovídající úvazku 0,5
  • Téma projektu nesmí být identické s tématem disertační práce žádného z řešitelů
  • Každý řešitel s kapacitou alespoň 0,3 úvazku (tedy především hlavní řešitel) musí v průběhu projektu strávit minimálně 3 měsíce na zahraniční stáži
  • Každý tým musí mít svého mentora s titulem Ph.D. či obdobným
  • Každý řešitel smí být jen v jednom návrhu projektu
  • Žadatelé musejí povinně absolvovat před podáním přihlášky prezenční administrativní školení v trvání 6 hodin, 8 hodin konzultací a 10 hodin samostudia

Pokud se vám zdají některé body nesmyslné či omezující, vězte, že nám také – peníze přicházejí z centrálních zdrojů a restrikce nejsou výmyslem Univerzity. Prakticky se schéma programu zdá vhodné pro týmy doktorských studentů v dobře organizovaných vědeckých skupinách s kvalitní infrastrukturou. Hlavním řešitelem by měl být student maximálně 3. roku řádného doktorského studia, u ostatních členů bude možné v průběhu trvání grantu provést výměnu (personální, nikoli tematickou).

Grantové oddělení fakulty samozřejmě poskytne nutnou administrativní podporu, ideové otázky směrujte na proděkany pro vědu a doktorské studium. Zásady programu Start jsou zveřejněny zde:

Stránka opatření rektora https://cuni.cz/UK-10158.html, přímo Zásady pak také: https://cuni.cz/UK-10158-version1-or_2020_19.pdf i návazná novela evidence ETČ: https://cuni.cz/UK-10158-version1-or_2020_18.pdf

V období po 20. 6. uskutečníme první seminář, kde vysvětlíme základní principy a finanční mechanismus projektů.

 

prof. Jan Trka

doc. Štěpánka Průhová

Ing. Renata Bourahi

Vydáno: 5. 6. 2020 / Poslední aktualizace: 5. 6. 2020 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová