Příjímací řízení 2017/2018 – důležité informace

Dne 30. 6. 2017 proběhlo zasedání Hlavní přijímací komise, čímž bylo ukončeno přijímací řízení na 2. LF UK v českém jazyce na magisterský obor Všeobecné lékařství, bakalářský i navazující magisterský obor Fyzioterapie a bakalářský obor Všeobecná sestra.

Přijatým uchazečům gratulujeme k přijetí.

I v této rubrice připomínáme závazné termíny zápisu do 1. ročníku, které se konají v úterý 4. 7. 2017 nebo v pondělí 10. 7. 2017 v 9 hodin v Pelouchově posluchárně.

Nepřijaté uchazeče žádáme, aby dříve, než se rozhodnou podat případné odvolání, věnovali pozornost následujícím doporučením a dokumentům rektorátu UK, která stanoví pravidla odvolání a náležitosti, jež musí odvolání obsahovat.

  1. Odvolání můžete zaslat až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.
  2. Uchazeče těsně pod bodovou hranicí přijetí žádáme, aby se svým případným odvoláním vyčkali na náhradní termín zápisu přijatých uchazečů (10. 7. 2017) s ohledem na možnost posunu přijatých uchazečů tak, aby byl naplněn stanovený limit do 180. místa na Všeobecné lékařství, a podobně podle vyhlášených podmínek k přijetí na ostatní obory.
  3.  Uchazeč, který neabsolvoval obě části přijímacího řízení (písemné testy i ústní pohovor), nemůže být přijat ani na základě odvolání.
  4. V případě, že zvažujete podání odvolání, pečlivě si přečtěte vyjádření RUK k odvolání a využijte přiložený formulář.
     

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
proděkan pro studium a akademické kvalifikace

Vydáno: 30. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Hedvika Hubáčková