Přihlašování na TV v letním semestru 2019/20

Jak se zapsat na tělesnou výchovu na letní semestr 2019/2020?

  • 1. ročníky Všeobecného lékařství 2. LF (povinný předmět): mají hodiny TV ve svém rozvrhu dle jednotlivých kruhů. Náplň výuky je předem dána. Na TV se nehlásí.
  • 2. a 3. ročník Všeobecného lékařství 2. LF, 2. a 3. ročník 2. LF Fyzioterapie (povinný předmět): přihlašování na TV proběhne elektronicky od 20. 1. 2020 10.00 hod. do 26. 1. 2020 18.00 hod.
  • Ostatní ročníky 2. LF a 3. LF (volitelné předměty): přihlašování proběhne elektronicky od 27. 1. 2020 10.00 hod. do 16. 2. 2020 18.00 hod.

Přihlašování do hodin tělesné výchovy

  • Na letní semestr se do hodin TV musíte opět přihlásit na konkrétní sport. 
  • Přihlašování opět proběhne elektronickým přihlašovacím systémem.
Vydáno: 8. 1. 2020 / Poslední aktualizace: 8. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein