Přihlašování do hodin TV pro letní semestr

Na letní semestr se do hodin tělesné výchovy musíte znovu přihlásit. Můžete změnit sportovní specializaci.

Přihlašování do hodin TV pro letní semestr bude probíhat od 21. 1. 2019 pro povinné předměty 2. LF, od 28. 1. 2019 pro volitelné předměty obou fakult. Přihlašování končí shodně 10. 2. 2019.

Přihlašování opět proběhne elektronickým přihlašovacím systémem (https://kolweb.lf2.cuni.cz/secure/tv/?rok=2018&semestr=2).

První ročníky 2. LF Všeobecného lékařství se nepřihlašují.

Vydáno: 18. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein