Přihlašování do hodin TV

Přihlašování do hodin tělesné výchovy

Na zimní semestr se do hodin TV musíte přihlásit na konkrétní sport...
 
Přihlašování do hodin TV pro zimní semestr bude probíhat od 2. 9. 2019 pro povinné předměty 2. LF, od 9. 9. 2019 pro volitelné předměty obou fakult. Přihlašování končí shodně 20. 9. 2019.
 
Přihlašování opět proběhne elektronickým přihlašovacím systémem (https://kolweb.lf2.cuni.cz/secure/tv/?rok=2019&semestr=1).

 

Vydáno: 23. 8. 2019 / Poslední aktualizace: 23. 8. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein