POINT – podpora internacionalizace na UK

POINT – podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 35/2018 – před vyplňováním žádosti si pečlivě přečtěte!

Pozor! Přestože Opatření rektora zahrnuje tzv. aktivity A, B a C, aktuální výzva se týká jen aktivit A + B.

Podporované aktivity:

 1. pro fakulty či další součásti UK (kontaktní osoba: Ing. Renáta El Bourahi):
  • výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.),
  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů,
  • podpora organizace mezinárodních letních škol, které nemají hospodářskou povahu – organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK – v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01);
 2. zahraniční mobilita studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (kontaktní osoba: Stanislava Palowska):
  • podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (nevztahuje se na jazykové letní školy),
  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do tří týdnů,
  • mezinárodní soutěže a mistrovství,
  • studentské konference,
  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.

Pravidla:

 • délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do tří týdnů,
 • lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou,
 • podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace,
 • podpora se nevztahuje na letní jazykové školy,
 • podpora se nevztahuje na výjezdy v rámci CEEPUS,
 • nelze kombinovat s Fondem mobility,
 • podpora se vztahuje pouze na nehospodářské aktivity, tj. není možné žádat, např. po účastnících letní školy, registrační poplatek.

Postup:

 • Žádosti lze aktuálně podávat v termínu 1.–31. 10. 2019.
 • Žádosti se podávají online prostřednictvím interních soutěží UK, detaily naleznete ve výše uvedeném Opatření.
Vydáno: 1. 10. 2019 / Poslední aktualizace: 1. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska