Podklady ke schválení akademickým senátem na zasedání 20. října 2021