Na praktickou stáž Erasmus+ můžete vyjet ještě v tomto školním roce!

Na praktickou stáž Erasmus můžete vyjet ještě v tomto školním roce!

Protože jsme ještě nevyčerpali všechny prostředky, vyhlašuje 2. lékařská fakulta dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční praktickou stáž pro akademický rok 2019/2020. Mohou se přihlásit studenti denního i kombinovaného studia bakalářského, magisterského i doktorského programu. Praktická stáž musí trvat nejméně 60 dnů souvisle, musí být ukončena nejpozději 30. září 2020.

Vybírejte si z nabídky v našem přehledu partnerských fakult (s výjimkou pobytu na Univerzitě Coimbra v Portugalsku). Praktickou stáž si můžete sami předjednat i na jiné univerzitě či odborné instituci, např. ve fakultní nemocnici, výzkumném ústavu, akademii věd apod.

Jak postupovat:
  • Vyberte si destinaci praktické stáže – zemi a místo.
  • Oslovte příslušnou univerzitu/instituci.
  • Předjednejte si s nimi termín a náplň praktické stáže.
  • Vyžádejte si od nich předběžné písemné potvrzení o přijetí na stáž.
  • Přihlášku odevzdejte minimálně dva měsíce před plánovaným začátkem pobytu na Studijní oddělení.
Náležitosti přihlášky:
  1. Vyplněná Žádost o praktickou stáž naleznete zde.
  2. Potvrzení partnerské instituce o přijetí
  3. Jazykový certifikát (min. B2 dle evropského referenčního rámce CERF)
  4. Kopie indexu právě studovaného ročníku
Vydáno: 3. 2. 2020 / Poslední aktualizace: 3. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska