Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020

Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity) mohou žádat o podporu v projektu Minigranty na podporu projektů 4EU+. Maximální výše podpory je 300 000 Kč. Bližší informace a podmínky účasti jsou uvedeny v Opatření rektora č. 4/2020.

Vyplněnou žádost (příloha daného opatření rektora) je třeba zaslat do 21. 2. 2020 na adresu společně s písemným vyjádřením zájmu o spolupráci podepsaným členem projektového týmu na partnerské instituci a vedoucím jeho pracoviště.

Vydáno: 23. 1. 2020 / Poslední aktualizace: 18. 2. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Romana Junková