Mimořádná nabídka na stáž na Tchaj-wanu – příjem přihlášek trvá

2. LF vyhlašuje v rámci programu Erasmus+ mimořádné výběrové řízení na dvě místa na klinické stáže na Taipei Medical University.

Hlásit se mohou studenti posledních dvou ročníků magisterského studia všeobecného lékařství. Zájemci nejpozději do 23. listopadu 2022, 9:00 hodin odevzdají:

  1. Žádost o stáž Erasmus+. Formulář najdete  v příloze.
  1. Stručný životopis v češtině nebo angličtině.
  1. Motivační dopis – maximálně 1 strana A4 (v čj nebo aj).
  1. Potvrzení o extrakurikulárních aktivitách – studentská odborná a vědecká činnost, aktivity ve studentských spolcích, účast v Buddy programu apod. Vše je nutno doložit písemně potvrzené.
  1. Doklad o jazykové způsobilosti (angličtina) – certifikát minimálně na úrovni B2 dle evropského referenčního rámce CERF.

Fakulta nominuje dva kandidáty, konečné rozhodnutí náleží partnerské univerzitě TMU. Stáže se musí uskutečnit v období květen 2023 až 31. červenec 2023. Délka stáží 4–8 týdnů.

 

 

 

Vytvořeno: 21. 11. 2022 / Upraveno: 11. 1. 2023 / Ing. Pavla Byrne