Mezinárodní lékařské konference a kongresy na Kubě

Kubánské velvyslanectví poskytlo přehled vědeckých akcí, které se letos budou konat v Havaně.


Kongres ,,Oncología Habana 2020“, 25.–27. března 2020

Témata: paliativní péče o pacienty s rakovinou, prevence a kontrola rakoviny, psychoonkologie, onkologické ošetřovatelství, podpůrná léčba a rehabilitace u pacientů s rakovinou, pokroky v technikách radioterapie, pokroky v nukleární medicíně, diagnostika a léčba nádorů.

Více informací: www.oncologiahabana2020.com

XI. mezinárodní setkaní studentů psychologie, 11.–15. května 2020

Pořádá Havanská univerzita.

Přednášky, prezentace empirických a teoretických pravd, úvahy o odborné a předprofesionální praxi, dílny vedené studenty i odborníky, odborné návštěvy ve vzdělávacích a zdravotnických zařízeních.

Více na: www.psicoencuentrocuba.com

Mezinárodní kongres o rizikových faktorech u aterosklerózy ,,X-FRATEROS 2020“, 11.–14. května 2020

Zdravotní rizika spojená s aterosklerózou dnes stojí na prvním místě v příčinách úmrtí, invaliditě a zhoršovaní kvality života. Ústředním tématem akce bude obezita jako světový zdravotní problém.

Více na: http://www.frateroscuba.com

VIII. mezinárodní konference havanské psychiatrické nemocnice – Psicohabana 2020, 21.–25. září 2020 

Pořádá Havanská psychiatrická nemocnice dr. Eduarda Bernabe Ordaze Ducunge.

Témata: klinická psychiatrie a psychologie, rehabilitace pacientů s mentálními poruchami, komplexní péče o geriatrického pacienta s mentálními poruchami, forenzní psychiatrie a psychologie, prevence a přístup k adiktivnímu chovaní, přístup k duální patologii, neurovědy, genetika a epigenetika v mentálních poruchách, ošetřovatelství a mentální zdraví, biologické a farmakoterapeutické aspekty mentálních poruch, psychiatrické klasifikace, psychobalet, klinická hypnóza, komunitní psychologie aj.

Více na: http://www.psicohabana.com

Mezinárodní kongres soudního lékařství ,,Cuba Forense 2020", 12.–16. října 2020

Pořádá Kubánská společnost soudního lékařství.

Výměna zkušeností z oblasti soudního lékařství a další témata související s forenzními vědami.

Více na: www.forensecuba.com/

IX. mezinárodní konference psychologie zdraví ,,Psicosalud 2020“, 19.–23. října 2020

Cílem setkaní je výměna názorů a myšlenek k metodologickým, teoretickým a praktickým otázkám psychologie zdraví jako specifické disciplíny a její vztah k dalším oborům zaměřeným na lidské zdraví jako předmět studia.

Více na: www.psicosaludcuba.com

X. kubánský kongres gerontologie a geriatrie, Ill. mezinárodní setkání seniorů, IV. mezinárodní setkání ke geriatrickému ošetřovatelství, 26–30. října 2020

Kongresový palác, Havana

Více na: www.gerontogercuba.com

Mezinárodní kongres ,,Stomatologie 2020“, 23.–28. listopadu 2020

Kongresový palác, Havana

Více na: www.sld.cu

Vytvořeno: 11. 2. 2020 / Upraveno: 21. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska