Kurz základů vědecké činnosti

Doba konání: bude upřesněno (obvykle středa nebo čtvrtek minimálně 14.30–17.00 hod.)

Místo konání: bude upřesněno (online webináře nebo prezenčně v Brdlíkově seminární místnosti Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol, 1. patro D, u sekretariátu).

Termíny: budou upřesněny

Témata a přednášející:

doc. Bronský: Úvod do vědecké metodiky
18. 11. 2021
- motivace k vědecké činnosti, význam spojení kliniky a vědy
- jak vyhledávat relevantní zdroje informací a porozumět jim

doc. Hradský, Doc. Bronský  Jak sestavit vědecký projekt
8. 12. 2021
- základy epidemiologie; vědecká hypotéza; výpočet síly souboru

prof. Lebl: Jak správně sestavit a prezentovat kasuistiku
12. 1. 2022

prof. Cinek: Data management
9. 2. 2022
- jak vést klinickou databázi; registry; napojení na laboratorní provozy

doc. Souček: Jak porozumět vědecké publikaci
2. 3. 2022
+ journal club (30 min.)

doc. Bronský, doc. Hradský: Vizuální hodnocení dat
23. 3. 2022
- rozložení dat; výběr metody; typy chyb; statistické programy

doc. Průhová: Jak sepsat žádost o grant
6. 4. 2022
- typy grantových agentur; podmínky; spolupráce mezi řešiteli
+ journal club doc. Souček (30 min.)

dr. Petruželková: Publikace výsledků
26. 4. 2022
- jak napsat první článek; jak sestavit abstrakt; odpovědi recenzentům

prof. Pohunek: Spolupráce s mezinárodními odbornými společnostmi
11. 5. 2022
- jak se aktivně zapojit do mezinárodní odborné společnosti
- principy fungování pracovních skupin
- mezinárodní projekty a doporučené postupy

prof. Šumník: Prezentace výsledků
9. 6. 2022
- jak připravit prezentaci; jak vytvořit poster; jak přednášet
+ journal club-Doc.Souček (30 min.)

Kurz je pořádán v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Vytvořeno: 25. 10. 2021 / Upraveno: 9. 11. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová