Kurz celoživotního vzdělávání: Kurz traumatické resuscitační torakotomie

Štítky

Kurz celoživotního vzdělávání akreditovaný ČLK: Kurz traumatické resuscitační torakotomie

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, Ústavem anatomie 2. LF UK a Centrem endoskopické, chirurgické a klinické anatomie 2. LF UK pořádá jednodenní kurz traumatické resuscitační torakotomie, který se uskuteční dne 21. 11. 2022.

Organizátoři kurzu: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol – doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, a Prof. MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.   

Partneři: MUDr. Martin Šnajdauf (III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol), MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D. (III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol)

Garanti: doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol), prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Ústav anatomie 2. LF UK a Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie 2. LF UK – CESKA)

Obsah kurzu: Teoretický úvod do problematiky resuscitační torakotomie u polytraumat:

  • indikace
  • kontraindikace
  • teorie provedení torakotomie a dalších zákroků na hrudních orgánech

Praktický nácvik torakotomie na kadaverech v prostorách Ústavu anatomie     

Pro koho je kurz určen: pro chirurgy, traumatology, intenzivisty a urgentisty, kteří se účastní péče o polytraumatického pacienta          

Cena kurzu: 12 000 Kč

Počet účastníku: 10

Program kurzu:

  • 8.30 Registrace
  • 9.00–11.30 Teoretická část v prostorách Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol
  • 11.30–12.30 oběd
  • 12.30–15.00 Praktická část v prostorách Ústavu anatomie 2. LF UK a Centra endoskopické, chirurgické a klinické anatomie
  • 15.00 Předpokládaný závěr

Kurz je zaměřen především na teoretické a praktické zvládnutí provedení resuscitační torakotomie u polytraumatizovaného pacienta s oběhovou zástavou. Kurz je primárně určen pro lékaře se specializací anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, úrazová chirurgie a urgentní medicína

Vytvořeno: 27. 9. 2022 / Upraveno: 27. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.