Klasifikon 2020

Dne 2. prosince 2020 se v Kongresovém centru Hotelu Olšanka uskuteční V. ročník konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech a jejich použití v českém zdravotnictví.

Speciální téma konference: Klasifikace a terminologie vzácných onemocnění, sběr dat o vzácných onemocněních a související epidemiologické analýzy.

Účast a registrace

Kapacita: 250 účastníků

Konference bude streamována on-line prostřednictvím služby YouTube.

Ukončení registrace: 27. listopadu 2020

Registrace na konferenci na tomto odkazu.

Předběžný program konference

9.00–9.30 Registrace

9.30–10.00 Zahájení konference

10.00–12.00
1. blok: Zvané přednášky k tématu terminologie a klasifikace RD

Předsedající: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Témata:

 • Orphanet and unique terminology system for Rare diseases (ORPHAcodes)
 • Identification of Rare diseases in Healthcare data
 • Undiagnosed RD patients and RD patients in the healthcare system
 • Experiences and recommendations on ORPHAcodes implementation
 • European Refence Network – challenge for RD data collection

12.00–13.00 Oběd

13.00–14.15
2. blok: Klasifikace a terminologie RD v ČR

Předsedající: prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Témata:

 • Implementace ORPHAcodes v České republice (NZIS, ZP)
 • Integrace ORPHAcodes v klinických informačních systémech
 • Česká verze terminologie ORPHAcodes, její aktualizace a dostupné nástroje
 • ORPHAcodes – vzdělávání
 • Překlad Human Phenotype Ontology do češtiny
 • Klasifikace RD pomocí 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí

14.15–14.45
3. blok: Panelová diskuse

Předsedající: Bc. Anna Arellanesová

Témata:

 • Jak zajistit vstup informací o RD do „systému“ – budou lékaři zadávat další data?
 • Jaké další informace o pacientech RD by měly být k dispozici?
 • Data o RD pacientech v rámci pracovišť zapojených do ERN

15.00–15.15 Přestávka na kávu

15.15–16.30
4. blok: Sběry dat o RD, epidemiologické analýzy a výstupy

Předsedající: MUDr. Antonín Šípek, CSc.

Témata:

 • Vybrané chirurgicky řešené vrozené vady v Národním registru reprodukčního zdraví
 • Metodika kompletnost a kvalita dat Modulu Vrozené vady NRRZ
 • Srovnání epidemiologických ukazatelů u cystické fibróze z dat Českého registru cystické fibrózy a registrů NZIS
 • Vzácná onkologická onemocnění v ČR z dat Národního onkologického registru
 • Obecné téma – srovnání výstupů klinických registrů a NZIS

16.30–17.30
5. blok: Ostatní klinické klasifikace a terminologie – přehled

Předsedající: Ing. Martin Zeman

Témata:

 • Stav překladu MKN-11 do češtiny, vývoj MKN-11 a nástroje k jeho použití
 • Portál MKN-10 a v něm integrované kódování RD
 • Aktualizace MKN-10 pro rok 2021
 • Národní release centrum pro SNOMED CT v ČR a projekty implementující SNOMED CT
 • Stav vývoje ICHI
 • Klasifikace zdravotnických prostředků
 • Aktualizace českého překladu MKF
 • Pilotní projekt použití dotazníku WHODAS 2.0 v geriatrické péči
 • Aktuality z WHO FIC Network Annual Meeting                           

18.00 Shrnutí a závěr konference

Vydáno: 9. 11. 2020 / Poslední aktualizace: 9. 11. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Lucie Týfová