Kandidáti do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro období 2020–2023

Zveřejňujeme seznam kandidátů 2. lékařské fakulty do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Akademická obec fakulty nominovala pro volební období 2020–2023 následující kandidáty:

Kandidáti v kurii akademických pracovníků
 • prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol)
 • prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (Ústav anatomie 2. LF UK)
 • MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D. (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol)
 • prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol)
 • prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol)
Kandidáti v kurii studentů
 • Filip Baldík (Všeobecné lékařství, magisterské studium)
 • Lukáš Hanko (Všeobecné lékařství, magisterské studium)
 • Cedrik Horčička (Všeobecné lékařství, magisterské studium)
 • MUDr. Anna Olšerová (Neurovědy, doktorské studium)
 • Tomáš Stejskal (Všeobecné lékařství, magisterské studium)
 • MUDr. Josef Štorm (Experimentální chirurgie, doktorské studium)

Volby se uskuteční v úterý 26. a ve středu 27. 11. 2019. Informace o jejich průběhu a organizaci naleznete na webu fakulty zde.

Vydáno: 20. 11. 2019 / Upraveno: 21. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.