IV. motolský neurootologický den: Poruchy vestibulárního systému pohledem teoretických a klinických oborů

Štítky

pátek 6. října 2023

9.00—14.30

Ústav anatomie 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 ― budova CHlavní řečník Klaus Jahn

Vystudoval lékařské fakulty na univerzitě v Duisburgu-Essenu, na Technické univerzitě v Mnichově v Německu a na Wisconsinské univerzitě v Madisonu v USA. Lékařský titul získal v roce 1996. Vzdělání v oboru neurologie získal na Technické univerzitě v Mnichově (TU) a na Ludwig-Maximilians University of Munich (LMU) a v roce 2005 se stal certifikovaným neurologem. V roce 2006 habilitoval v oboru neurologie a klinické neurofyziologie. Tématem jeho výzkumné práce byla interakce řízení rovnováhy a oční kontroly s pohyby očí.

Anamnéza je vše, říká německý neurootolog Klaus Jahn - rozhovor pro web 2. lékařské fakulty

Klaus Jahn působil v letech 2006-2014 jako konzultant neurologa na Mnichovské univerzitě (LMU). V roce 2009 byl jedním z iniciátorů vzniku inovativního pracoviště pro výzkum a léčbu, Německého centra pro závratě a poruchy rovnováhy (DSGZ). V letech 2012-2014 byl ředitelem tohoto interdisciplinárního centra. V roce 2015 se stal lékařským ředitelem Schoenovy kliniky v Bad Aiblingu, jednoho z největších evropských center pro neurorehabilitaci.

V současné době zastává také výzkumnou pozici vedoucího oddělení neurorehabilitace na DSGZ (LMU Mnichov). Klaus Jahn publikoval více než 200 původních článků v mezinárodních recenzovaných časopisech a podílel se na mnoha knihách a vzdělávacích programech. Ve svém výzkumu se zaměřuje na rovnováhu, poruchy chůze, závratě a točení hlavy a neurorehabilitaci.

Přílohy
Vytvořeno: 3. 8. 2023 / Upraveno: 20. 9. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.