III. Motolský neurootologický den: Poruchy vestibulárního systému pohledem teoretických a klinických oborů

Štítky

Konferenci pořádají Neurootologické centrum 1. a 2. LF UK a FN Motol a Ústav anatomie 2. LF UK pod záštitou děkana 2. LF UK. Konferenci podpořila Evropská unie v plánu NextGenerationEU (projekt LX22NPO5107 – MEYS).

pátek 25. listopad 2022

9.00—13.55

Ústav anatomie 2. LF UK (Plzeňská 311)

registrace


Program
9.00
Zahájení
prof. Marek Babjuk
9.05
Slovo úvodem
doc. Jaroslav Jeřábek, doc. Ondřej Čakrt
9.15
prof. David Kachlík: Kde se vzaly v uchu otokonie
9.30
prof. Mikael Karlberg (Lund, Švédsko): Secret of the 6th sense – vertigo, diziness
10.30
—přestávka—
10.00
Úskalí léčby pacientů s benigním paroxysmálním polohovým vertigem
 
dr. Lukáš Martinkovič: Diferenciální diagnostika centrální a periferní polohové závrati
 
dr. Michaela Danková: Atypické formy BPPV
 
doc. Ondřej Čakrt: Poruchy stability u pacientů s BPPV
 
doc. Ondřej Čakrt: Up to Date – repoziční manévry v léčbě BPPV
11.15
—přestávka—
11.30
Vestibulární funkce u nevestibulárních onemocnění
 
Mgr. Klára Kučerová: Vestibulární funkce u skolióz 
 
Mgr. Sára Koutná: Vestibulární funkce a kochleární implantace
12.30
doc. Bouček: Praktická demonstrace chirurgické léčby BPPV a kochleární implantace
13:40
doc. Jaroslav Jeřábek: Take home message
13.55
Zakončení

 

Vytvořeno: 19. 10. 2022 / Upraveno: 12. 12. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.